ЗДРАВЈЕТО ДОАЃА ОД ПРИРОДАТА!
моб. 078 388 898

Sonosat-f Finger Pulse Oximetar

Sonosat-f Finger Pulse Oximetar

Description

Мал и лесен апаратот кој е наменет за мерење на функционалната заситеност на артерискиот хемоглобин со кислород (%SpO2) и пулсот. Апаратот може да се користи во клинички, но и во домашни услови за одредување на заситеноста со кислород и пулсот кај возрасни и педијатриски пациенти.

КОНТАКТ ИНФО

Phone: +389 2 3232 982
Phone: +389 2 3298 985
Mobile: 078 388 898
Mobile: 078 388 899
Email: astrapan@gmail.com
Email: panterfax@gmail.com
Facebook: Facebook Fan Page