ЗДРАВЈЕТО ДОАЃА ОД ПРИРОДАТА!
моб. 078 388 898

МАСЛО ОД ЦРНО СЕМЕ (NIGELA SATIVA)

МАСЛО ОД ЦРНО СЕМЕ (NIGELA SATIVA)

Маслото од Црно Семе се користело уште многу одамна во традиционалната народна медицина, а и ден денес се користи во превентивни и терапевтски цели особено во земјите во развој.  Лековитоста на ова масло со тек на времето привлекувала се поголемо внимание и направени се бројни студии во Светот кои ги потврдуваат неговото лековито и заштитно дејство

Description

Потврда за лековитото и заштитно дејство:

  • Поради своето антиоксидативно, антибактериско, антихистаминско, антихипертензивно, хипогликемиско, антифунгално, антиинфламаторно, антиканцерогено и имуномодулаторно дејство Маслото од Црно Семе се користи за превенција и лекување на повеќе болести како бронхијална астма, хипертензија, шекерна болест, карцином,кожни заболувања итн.,а полезно делува и на болестите на гастроинтестиналниот тракт. Се тврди во студијата објавена во:  Avicenna J Phytomed.2016 Jan-Feb;6(1):9-20.Gastrointestinal effects of Nigella sativa and its main constituent, thymoquinone: a review.Shakeri F1Gholamnezhad Z1Mégarbane B2Rezaee R3Boskabady MH1.
  • Маслото од Црно семе ги заштитува нашите клетки од дејството на слободните радикали на кои секојдневно сме изложени, тоа делува како моќен антиоксиданс, а истовремено има и антимикробно дејство, објавено во: J Food Sci Technol.2015 Oct;52(10):6136-42. doi: 10.1007/s13197-015-1785-4. Epub 2015 Mar 27.Health-promoting value and food applications of black cumin essential oil: an overview.Hassanien MF1Assiri AM2Alzohairy AM3Oraby HF4.
  • Маслото од Црно Семе има антиоксидативно, противвоспалително, имуномодулаторно, антимикробно, антитуморско дејство се потврдува со: Int Immunopharmacol.2005 Dec;5(13-14):1749-70. Epub 2005 Jul.Immunomodulatory and therapeutic properties of the Nigella sativa L. seed.Salem ML1.
  • Маслото има антинеопластично и цитопротективно дејство, нуди заштита од нефро и хепатотоксичност без оглед на причинителот на токсичноста(болест или хемикалија), се тврди во студијата објавена во . Phytother Res.2003 Apr;17(4):299-305.Pharmacological and toxicological properties of Nigella sativa.Ali BH1Blunden G.

КОНТАКТ ИНФО

Phone: +389 2 3232 982
Phone: +389 2 3298 985
Mobile: 078 388 898
Mobile: 078 388 899
Email: astrapan@gmail.com
Email: panterfax@gmail.com
Facebook: Facebook Fan Page