ЗДРАВЈЕТО ДОАЃА ОД ПРИРОДАТА!
моб. 078 388 898

Двојно јонизирачка машина за детоксификација

Двојно јонизирачка машина за детоксификација

Опис

Dual ion cleanse detox bath with TENS massage model WTH-205-B

1. Детоксификација

Обезбедува надворешен вид на детоксификација, кој вклучува отстранување на токсините од телото преку стопалата на нозете. Вашето тело се детоксифицира додека вие седите, а вашите нозе се поставени во кадичка со топла вода. Ова е доста погоден начин за отстранување на токсичните акумулати кои се добиваат како отпадни продукти на метаболизмот на многу ендогени и егзогени материи. Јонизирачкиот процес на детоксикација генерира позитивни и негативни јони (наелектризирани атоми), кои кон себе привлекуваат спротивно наелектризирани честички на токсични материи и вака добиените комплекси се исфрлаат од телото преку кожата. Секој третман со овој апарат трае околу 30 минути. Филтерот се поставува во водата а генераторот продуцира мала количина на струја во филтерот која во комбинација со металот од филтерот и водата од кадичката продуцира позитивно и негативно наелектризирани јони.  Овие јони обезбедуваат отстранување на токсините преку принцип на врзување со спротивно наелектризирани честички. Еден филтер може да се употреби за 50 третмани.

 

2. Far Infrared Heating Massage Масажа со загревачки инфрацрвени зраци

Додатокот за зглоб (ремен за зглоб) и појас (ремен за појас) се погодни за овој тип на масажа.

 

3. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation Message Therapy  – Терапија преку масажа со транскутана електрична нервна стимулација

Транскутаната електрична нервна стимулација (ТЕНС) вклучува употреба на електрична струја произведена од апаратот за стимулирање на нервите во тераписки цели. Транскутаната апликација на струја предизвикува нервна ексцитација, која е значајна за третман на разни видови на болка. ТЕНС е неинвазивна, ниско ризична нервна стимулација наменета за намалување на болката (акутна и хронична болка) од редот на постоперативна болка, остеоартритис, мускулоскелетна болка.

Рецензии

There are no reviews yet.

Be the first to review “Двојно јонизирачка машина за детоксификација”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *